4.3. Bankbizonylatok könyvelése

Vissza

A bankbizonylatok iktatásakor mindkét értékmező (jóváírások, terhelések) kitölthető. Ha mindkét értékmezőben van adat, akkor az iktatáskor technikailag két bankbizonylat készül el, amelyeket külön-külön kell lekönyvelni.

A WebKönyvelő könyvelési módszere az, hogy "egy lábbal" szemben "egy vagy több lábat" könyvelünk.

Jelen esetben a bankbizonylat összes jóváírása és összes terhelése kerül iktatásra és a könyvelés úgy történik, hogy az összes értékkel szemben könyveljük le az egyedi értékeket, mindaddig amíg "el nem fogy" a könyvelni való.

Példa:

A Könyvelés - Bankbizonylatok menüpontban látjuk a beiktatott könyvelésre váró bankbizonylatokat (külön bizonylatként a jóváírásokat és külön bizonylatként a terheléseket)

Kiválasztjuk a könyvelendő bizonylatot. Az un. első láb már könyvelve van (iktatáskor automatikusan) nekünk már csak a második lábakat kell lekönyvelni, amíg "el nem fogy" a könyvelendő érték. Menet közben folyamatosan látszik a kontírozatlan érték a bizonylatkép fölött. Amikor ez az érték nulla, akkor végeztünk a bizonylat könyvelésével és a bizonylat eltűnik a könyvelésre váró bizonylatok listájából.

A könyvelés bármikor abba hagyható és folytatható. Mindaddig amíg a kontírozatlan érték nem nulla a bizonylat ott lesz a könyvelésre váró bizonylatok között.

A jobb oldali könyvelési űrlap menüsorában bármikor meg tudja nézni, hogy hol tart a "Lekönyvelt tételek"-kel, új tételt tud felvinni ( "Másik láb(ak)" ), meg tudja nézni az "Iktatott adatok"-at, illetve módosítani, vagy törölni is tudja az adott tételt, ha a "Lekönyvelt tétek"-ben rákattint és megnyitja az adott tételt.

Törölni csak tételenként tud a teljes bizonylat véletlen törlésének elkerülése érdekében.

Az iktatott adatokat törölni és módosítani kizárólag csak akkor tudja, ha nincs "másik láb" lekönyvelve.

Mivel a bankbizonylatok nem csak napi kivonatok lehetnek, ezért iktatáskor a bankkivonat záró napja kerül rögzítésre.

Az egyes tételek dátuma (tranzakció dátuma) viszont az adott tételhez egyedileg beírható. Erre azért van szükség, hogy pl. egy havi banki kivonatból könyvelt számlakiegyenlítés a kiegyenlítés napjával legyen lekönyvelve. Figyelem! A záró dátumot ajánlja fel a program. Viszont a tételt bármikor módosíthatja, ha esetleg nem is úgy került rögzítésre.

Módosítani akkor is tud, ha a bizonylat már le van könyvelve. Ekkor vagy a "Könyvelés - Naplók" menüpontban keresse meg a bizonylatot, vagy bármelyik listából elérheti az adott bizonylatot. Pl. "Főkönyvi kivonat" ott a főkönyvi számlára kattintva megnyílik a "Tételes főkönyvi számla", amiben a bizonylatszámra kattintva megnyílik a bizonylat. Módosítani természetesen csak az a felhasználó tud, akinek ilyen jogosultság be van állítva.

Vissza